DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Mest produktive år for Danmarks Miljøportal nogensinde

I 2020 færdigudviklede Danmarks Miljøportal seks nye systemer, foretog to større opgraderinger af eksisterende systemer samt igangsatte flere nye projekter.
20. APR 2021 10.31

I 2020 lancerede Danmarks Miljøportal i kølvandet på en ny strategi fire gange så mange løsninger som normalt for at udbrede brugen og tilgængeligheden af miljødata i samfundet, lyder det fra samarbejdet.

Dataene når ud til 100 eksterne platforme og én million brugere om året. 

Danmarks Miljøportal sørger for at alt fra borgere, NGO’er, kommuner, det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og forskere m.fl. kan få let adgang til data om miljøet når de har brug for dem. Nu er der 100.000 direkte brugere og 1 million indirekte brugere via de ca. 100 eksterne platforme, der videreformidler portalens data.

I 2020 færdigudviklede Danmarks Miljøportal seks nye systemer, foretog to større opgraderinger af eksisterende systemer samt igangsatte flere nye projekter – blandt andet et om digitalisering af miljøvurderinger, der kan spare samfundet for hundredvis af millioner om året.

Vigtigste datakilde

Miljøportalen er, ifølge en brugerundersøgelse foretaget af PwC, den vigtigste datakilde i byggebranchen, og en uundværlig kilde i kommunerne, når de eksempelvis skal lave lokalplaner og klimatilpasning. Desuden er portalens data centrale for borgere ved boligkøb, hvilket 840.000 trukne jordforureningsrapporter om året vidner om.

En af årsagerne til de mange lanceringer er, at Danmarks Miljøportals bestyrelse vedtog en ny strategi i 2020. Ifølge den skal tre indsatsområder prioriteres: 

  • nye dataområder - herunder klimatilpasning og cirkulær økonomi, 
  • nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi og 
  • nye partnerskaber for at skabe værdi af data.

Udviklingen skete i tæt samarbejde med de over 150 medlemmer fra kommuner, stat og regioner, som deltog i styregrupper, projektgrupper og følgegrupper. 

ka