DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Nordfyn har stadig fire oliefyr tilbage

Samlet set er der sket en markant reduktion fra 2017-2020 i både energiforbrug og CO2-udledning fra kommunens egen drift.
15. APR 2021 10.53

NORDFYN: Olieforbruget, der står for den største CO2-udledning i Nordfyns Kommune, er faldet fra 2017-2020, så der nu blot er fire oliefyr tilbage i de kommunale bygninger. De vil blive erstattet med andre varmekilder inden 2030, oplyser kommunen i forbindelse med en energi-opgørelse over de fire år.

Kommunen vil arbejde aktivt for at blive klimaneutral i 2050 og skal som virksomhed være CO2-neutral i 2030 og inden samme år reducere CO2-udledningen i det geografiske område med minimum 70 pct.

Det samlede elforbrug er faldet med to pct., et fald, der primært stammer fra bygninger. Derimod er elforbruget til gadebelysning steget lidt hvert år i perioden, fordi der løbende installeres mere gadelys for at skabe større sikkerhed. Der blev installeret LED-pærer allerede i 2016, hvilket dengang gav en reduktion på over 60 pct.  

Corona betød mere vand

Det samlede energiforbrug til varme er faldet med ni pct., hvor fjernvarmeforbruget har været nogenlunde stabilt. 

Der er købt certifikater på biogas fra Nature Energys biogasanlæg i Nordfyns Kommune. Dette anlæg producerer langt mere biogas end den gas, der anvendes i de kommunale bygninger. Der er også købt certifikater for el fra vindmøller. Certifikaterne afspejles i faldet i CO2-udledningen fra bygninger og gadebelysning på 79 pct.

Vandforbruget er steget med tre pct. i perioden. Det skyldes bl.a. de høje krav til hygiejne pga. coronapandemien. CO2-udledningen fra den kommunale transport er faldet med 66 pct. efter løbende udskiftning til mere klimavenlige køretøjer.

 ka