DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Novafos lykkes med at fjerne DMS fra drikkevand

Positive resultater med at fjerne DMS fra drikkevandet på Bagsværd Vandværk sætter gang i langtidsforsøg.
10. MAJ 2021 14.57

GLADSAXE: De seneste år er der gentagne gange fundet rester af pesticider og andre miljøfremmede
stoffer i grundvandet landet over. Bl.a. DMS som har vist sig at være den pesticidrest, der hyppigst forekommer i de almene vandværkers boringskontrol i Danmark. I Novafos er stoffet fundet på 12 af selskabets 17 vandværker.

I foråret 2020 gennemførte Novafos et pilotforsøg med at fjerne DMS fra drikkevandet på Bagsværd Vandværk. Resultaterne har vist sig så positive, at der videreudvikles på metoden i et nyt langtidsforsøg. Dermed er der håb – ikke bare for Novafos – men for resten af landets vandforsyninger om at kunne håndtere den hyppigst forekommende pesticidrest i vores drikkevandsboringer.

- Som vandselskab gør vi alt, hvad vi kan for at sikre rent vand til vores forbrugere. Vi har over tid set stigende koncentrationer af DMS i grundvandet ved blandt andet Bagsværd Vandværk. Mængderne ligger under grænseværdien, og vandet lever dermed op til myndighedernes krav, men vi er nødt til at forberede os på, at situationen måske forværres, siger Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos, om baggrunden for forsøget.

Bo Lindhardt understreger, at alt drikkevandet fra Novafos overholder kravværdierne, og at forbrugerne trygt kan drikke vandet.

Positive resultater fører til nyt langtidsforsøg

Metoden til at fjerne DMS går ud på at føje to ekstra led til den eksisterende vandbehandling. Først bliver vandet tilsat brintoverilte og ledt igennem meget stærkt ultraviolet lys, som så at sige smadrer pesticidmolekylerne og herefter renset i et kulfilter. Metoden har vist sig at kunne fjerne DMS til 0,025 ?/L. Ifølge myndighederne må mængden ikke overstige 0,1 ?/L. Metoden kan dermed nedbringe DMS til ¼ af kravværdien.

Det kommende forsøg skal verificere de foreløbige resultater og er en yderligere sikring af, at der ikke er bivirkninger ved metoden. Novafos finansierer selv forsøget, som gennemføres i samarbejde med Krüger og Insatech.

Hvis de positive resultater holder, kan Novafos gå videre med en ansøgning til myndighederne om at etablere denne type rensning på deres vandværker.

- Det er glædeligt, at vi med stor sandsynlig har en sikker metode til at fjerne DMS fra drikkevandet. Men det er vigtigt at holder fast i den danske grundvandspolitik, der beskytter vores grundvand mod forurening, så vores drikkevand kan produceres fra det renest mulige udgangspunkt. Rensning for pesticider skal være en midlertidig foranstaltning for at løse et akut problem, men det må aldrig blive normen, at vi renser os ud af problemerne med miljøfremmede stoffer, siger Bo Lindhardt.

Da DMS blev påvist første gang i 2017 var der ikke tilstrækkelig viden til at håndtere forureningen, men der er flere forsøg og projekter i gang. Ud over forsøget på Bagsværd
Vandværk samarbejder Novafos med en række parter, bl.a. Hofor og DTU, om at indsamle og systematisere viden om teknologier til at fjerne nye pesticidrester, så ramte vandværker kan vælge de mest optimale og effektive teknologier.

Fakta
• Novafos kan påvise DMS i ca. 50 pct. af det producerede drikkevand. Koncentrationerne af DMS ligger under Miljøstyrelsens kravværdi.
• Med rensemetoden på Bagsværd Vandværk kan man nedbringe DMS til ¼ af
kravværdien.
• Det vand, der renses ved forsøgene, ledes ikke til forbrugere.
• DMS (N,N-dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt, der stammer fra svampemidlerne tolylfluanid og dichlofluanid, som man har brugt i gartnerier og i træbeskyttelse.


Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand og spildevand i de ni kommuner.