DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu skal ressourcer reddes fra spildevandet

Visionenen er, at værdifulde stoffer i spildevand fra produktionsvirksomheder skal kortlægges, indvindes og bruges igen
19. JAN 2021 12.16

Det Miljøteknologiske Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) har i december 2020 bevilget 56 mio. kr. til fire store miljøteknologiske projekter inden for cirkulær økonomi, grønt byggeri og håndtering af spildevand. Der er tale om MUDP-fyrtårnsprojekter, som demonstrerer miljøteknologi i stor skala, lyder det fra Miljøministeriet.

Visionen bag det største MUDP-projekt, der blev støttet i 2020 er, at værdifulde stoffer i spildevand fra produktionsvirksomheder skal kortlægges, indvindes og bruges igen. Målet er at etablere tre anlæg, som sikrer, at de ressourcer, der i dag løber ud med spildevandet, kan blive udvundet og genanvendt i størst muligt omfang.

Et andet projekt skal udvikle cirkulære produktionsprocesser i medicinalindustrien, så energi og værdistoffer bliver genanvendt i sektoren.

Klimaindsats og mindre støj

Et tredje projekt skal forhindre overløb af spildevand til vandmiljøet ved bl.a. at identificere steder, hvor der er størst risiko for overløb og udvikle datadrevne løsninger, som begrænser skaderne. Systemet skal testes på tre anlæg, som skal forhindre overløb til åer på Fyn, Sjælland og i Østjylland. Et fjerde projekt om fremtidens byggeplads skal reducere udledningen af CO? og NO? fra byggepladser og lægge en dæmper på støjen.

Et fyrtårnsprojekt involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Læs mere om de fire MUDP-fyrtårnsprojekter her.

  • MUDP er et program under Miljøministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.
  • Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og cirkulær økonomi, luft og støj, kemikalier samt bæredygtigt byggeri.
  • Siden sin start i 2008 har MUDP bevilliget knap 1 mia. kr. til miljøteknologiske udviklingsprojekter.

ka