DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Ny aftale styrer de 66 indenrigsfærger i klimavenlig retning
Elfærgen Ellen, der drives af Ærø Kommune, har inspireret til flere klimavenlige færgeløsninger.
Foto: Jens Nørgaard Larsen, Ritzau Scanpix

Ny aftale styrer de 66 indenrigsfærger i klimavenlig retning

Pulje på 200 mio. kr. er øremærket den grønne omstilling af den kommunale færgedrift herhjemme. Tilfredshed hos Danske Havne.

Nu kan det snart blive muligt for de danske indenrigsfærger at blive en del af den grønne omstilling af transportområdet. Regeringen, R,SF, EL og ALT har nemlig afsat 200 mio. kr. til at omstille de danske, kommunale færger, så de bliver klimavenlige og samtidig kan eliminere eller reducere deres lokale luftforurening betydeligt.

Den politiske aftale sker på baggrund af en analyse af en grøn omstilling af færgetrafikken, som Cowi har udarbejdet i forbindelse med den såkaldte Grøn Transportpulje I. Analysen viser, at det er muligt at omstille en stor del af de danske indenrigsfærger og dermed opnå en CO2-gevinst.

Der er 66 færger, som sejler indenrigs. De fleste af dem bliver drevet med et offentligt tilskud, ligesom en del af dem er ejet af kommunale selskaber. Kommunerne kan gennem puljen søge om midler til investeringsomkostninger i forbindelse med enten retrofitting af eksisterende færger eller køb af nye grønne færger.

Aftalepartierne er også enige om at igangsætte en analyse af mulighederne for at omstille samtlige danske indenrigsfærger til nulemissions drift inden 2030; med forbehold for særlige forhold i forbindelse med færger af historisk værdi.

Stordriftsfordele

Som en del af aftalen bliver der afsat to mio. kr. af den samlede pulje til, at potentielle ansøgere kan få rådgivning om eksterne supplerende lånemuligheder samt rådgivning om muligheden for at slå ansøgninger sammen for at opnå den bedst mulige udnyttelse af puljen, for eksempel via stordriftsfordele.

Puljen bliver udmøntet med 150 mio. kr. i år og 50 mio. kr. næste år. Midlerne vil blive tildelt ud fra et princip om teknologineutralitet, og det vil blive afgjort ud fra kriterier om CO2-effekt per tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner, som udledning af NOx, SOx og partikler.

- Puljemodellen er rigtig god, for der er jo indlysende forskelle på, hvordan den enkelte færgerute bedst kan omstille sig til mindre CO2-udledende drift afhængig af færgetype, sejltid, antal afgange og den slags. En pulje, man kan søge i, giver fleksibilitet for kommunerne. Det er godt, for det kan bidrage til at sikre, at tingene faktisk kommer til at ske, siger direktør Tine Kirk, brancheorganisationen Danske Havne.

Organisationen noterer også med tilfredshed, at tildelingen sker efter principper om CO2-effekt pr. tilskudskrone.

ka