DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Nyt kemikalie fundet i grundvand, nu skal det måles

Landets vandværker anbefales nu at overvåge kemikalie, der har vist sig i 219 af 247 grundvandsprøver.
27. JAN 2021 10.09

Et nyt kemikalie, man ikke hidtil har overvåget for, er fundet i grundvandet, oplyser Miljøstyrelsen. Der er tale om trifluoreddikesyre (TFA), der er fundet i 219 ud af 247 analyserede grundvandsboringer over hele landet.

Intet tyder på, at stoffet udgør en sundhedsrisiko, men landets vandværker vil nu blive anbefalet at måle for stoffet.

- Der skal være tryghed om drikkevandet. Derfor har jeg med det samme bedt om, at vi får en dansk sundhedsvurdering, og at vi får undersøgt drikkevandet i alle kommuner, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Undersøgelser fra Tyskland, Kina og USA peger ifølge Miljøstyrelsen på, at TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra kølemidler fra klimaanlæg og drivmidler fra spraydåser. Der er således ikke umiddelbart noget, der peger på, at sprøjtemidler er kilden.

Næppe sprøjtemidler

- Der er noget, der tyder på, at vi skal kigge i en anden retning end landbruget. Med en så jævn udbredelse af TFA er det ret usandsynligt, at kilden primært skulle være sprøjtemidler. Men vi undersøger naturligvis også den mulighed, siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen.

Man har fundet midlet i lave koncentrationer. Den højeste koncentration var 2,4 mikrogram per liter, og i 97 procent af prøverne var koncentrationen på 1 mikrogram per liter eller derunder.

Der er endnu ikke fastsat en sundhedsmæssig grænseværdi for, hvor meget TFA der må være i drikkevand, men tyske myndigheder opfordrer til, at koncentrationen i drikkevand begrænses til 10 mikrogram per liter.

Fundet af TFA er sket i forbindelse med en massescreening af grundvandet, som Miljøstyrelsen har foretaget. Styrelsen drøfter sagen med aktørerne på vandforsyningsområdet ved et møde onsdag.

Ritzau