DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Pumpebygværk sikrer lang levetid for stormflodssystem
Et helt nyt pumpeanlæg skal sende overflodsvand fra Værebro Å tilbage i fjorden, når åen går over sine bredder.
Foto: Uponor.

Pumpebygværk sikrer lang levetid for stormflodssystem

Stormflod og oversvømmelser er et tilbagevendende problem i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord. Nyt bygværk af PE-plast sikrer trygheden for områdets beboere de næste 100 år.
9. MAR 2021 11.00

ROSKILDE / FREDERIKSSUND: Efter flere års politisk tovtrækning har der siden 2018 været gang i et større stormflodssikringsprojekt ved Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, der skal sikre området mod vandmasserne i fremtiden.

Blandt forskellige kystsikringsinitiativer er også et nyt pumpeanlæg, hvor pumperne er placeret i et Wehopanelbygværk, hvis ydre rammer måler 11 x 7 x 5 meter, og som har til formål at kontrollere udledningen af overskudsvand.  

Opførslen af det store kystsikringsanlæg er ved at gå ind i sin sidste fase, hvor pumpespecialisterne fra Sulzer lægger sidste hånd på et helt nyt pumpeanlæg, der skal sende overflodsvand fra Værebro Å tilbage i fjorden, når åen går over sine bredder.

Sulzers pumper installeres i det specialfremstillede Wehopanel bygværk af polyethylen, PE-plast, fra Uponor Infra. Der er en bestemt grund til at valget faldt på et Wehopanel:  

Egnet til at modstå saltholdigt vand

– Da vi gik i udbud med vores løsning, var det med den hensigt, at bygværket skulle udformes af PE-plast. Pumpebygværket fra Uponor har over 100 års levetid og kan på grund af materialet modstå den kemiske påvirkning fra det stærkt saltholdige vand, der passerer gennem systemet. Helt praktisk, er Wehopanel materialet særdeles velegnet til formålet. På grund af de store dimensioner, er det en fordel, at bygværket, kan præfabrikeres i kun fire dele på fabrik og derefter nemt og hurtigt svejses sammen nede i udgravningen. Det lette plastmateriale forenkler og forkorter processen. Derfor vidste vi allerede fra starten, at Uponor var de rette til at levere det nødvendige materiel, forklarer Kenneth Larsen, der er teknisk chef hos Sulzer.

I forbindelse med etablering af pumpebygværket er Værebro Å omlagt, hvorefter den skal reetableres. 

Sulzers pumpeanlæg færdiggøres i februar, mens det ventes at det samlede kystsikringsanlægget står færdigt i løbet af foråret.