DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Kommandørgården på Rømø.
Foto: Slots- og Kulturstyrelsen

Regler for ombygninger i fredede bygninger ensrettet

Faglige retningslinjer i Slots- og Kulturstyrelsen skal sikre bedre sagsbehandling.

Hvornår kan det komme på tale at bruge gipsvægge i en fredet bygning? Eller er termoruder overhovedet en mulighed? Den slags spørgsmål bliver det nu nemmere at få overblik over.

Slots- og Kulturstyrelsen er i færd med at udgive en samling af faglige retningslinjer, der skal bidrage til en mere ensartet og gennemsigtig forvaltning, når det gælder behandling af byggesager på fredede bygninger, lyder det fra styrelsen.

De første nye retningslinjer er allerede nu tilgængelige på hjemmesiden, så alle kan se, hvordan styrelsen vurderer ansøgninger om bygningsarbejder på fredede bygninger. Man kan blandt andet læse mere om restaurering af bindingsværk, indretning af køkkener og ventilation af de fredede bygninger.

45 i alt

Retningslinjerne bygger på erfaringer, som Slots- og Kulturstyrelsen blandt andet har indsamlet i forbindelse med bygningsfredningsgennemgangen, der fandt sted fra 2010 til 2016. Styrelsen planlægger at udgive i alt omkring 45 faglige retningslinjer.

Retningslinjerne er udviklet som et værktøj til sagsbehandling for styrelsens medarbejdere, men de henvender sig i høj grad også til fagfolk, myndigheder, ejere af fredede bygninger og andre med interesse for bygningsfredningsområdet.

ka