DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger

Slagelse har held med at bruge grøde-pincet

KORT NYT17. JAN 2021 8.30

SLAGELSE: Slagelse Kommune har taget en såkaldt grødepincet i brug, som kan trække enkelte planter op af jorden eller åløbet uden at fjerne alle planter i nærheden, oplyser kommunen, der i 2020 kunne udvise gode fremskridt for naturinteresserede og lodsejere. 

Kommunen skal lovgivningsmæssigt på den ene side vedligeholde kommunens vandløb for at sikre, at vandet fra markerne kan løbe væk. Det sker ved at fjerne grøde, sand og mudder fra vandløbene. På den anden side skal kommunen sikre de biologiske miljømål. Det kræver, at man er forsigtig, hvis man ikke skal skade fisk, dyr og planteliv i og langs vandløbene.

Det er mere skånsomt overfor plantelivet, og det er en af grundene til, at der er stor tilfredshed med årets arbejde hele vejen rundt i Vandsynsrådet, som består af lokale, frivillige repræsentanter fra erhvervs- og naturorganisationer samt repræsentanter fra kommunens Miljø,- Plan- og Landdistriktsudvalg.

ka