DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

To nordjyske ådale restaureres, så de forsinker vandet

Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur.
8. OKT 2020 8.00

BRØNDERSLEV / VESTHIMMERLAND: To ådale i Nordjylland bliver nu restaureret, så de forsinker vandet. Det sker med tilskud fra en ny ordning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Ud over at forhindre oversvømmelser andre steder i vandløbssystemerne kan de to nye ådale samtidig medvirke til en bedre naturtilstand.

Den nye støtteordning er målrettet vandløbssystemer, hvor der er udfordringer med vedvarende eller gentagne oversvømmelser. Risikoen for oversvømmelser skal reduceres, vandløbets naturtilstand skal forbedres, og biodiversiteten øges.

- Vores vandløb skal både kunne håndtere større mængder vand, og samtidig skal vi passe på det liv, der er i vandløbene. Jeg er samtidig meget optaget af at finde løsninger, der kan understøtte kommunernes håndtering af mere vand. Den nye tilskudsordning er bare ét af de initiativer, som regeringen forventer at sætte i gang som led i det fremtidige arbejde med en national klimatilpasningsplan, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Tilskudsordningen til restaurering af klimafølsomme vandløb giver mulighed for at afprøve virkemidler i vandløbssystemer, som kan sikre en bedre natur- og miljøtilstand, og samtidig medvirke til håndtering af mere vand de kommende år.

To søgte og fik tilskud 

Der er afsat 10 mio. kr. i 2020 og forventet 3 mio. kr. i 2021. Der er i alt givet tilsagn om ca. 8,9 mio. kr..
 
Der er indkommet to ansøgninger, der begge har fået tilsagn. Et projekt i Brønderslev er placeret i Nørreå, og forventes at forsinke og forhindre oversvømmelser i Ryåsystemet, og samtidig forbedre miljøtilstanden på ca. 13,3 km. Projektet indgår som en del af helhedsplan for Ryå systemet udarbejdet i samarbejde mellem Sekretariatet for Limfjordsrådet, Brønderslev og Jammerbugt Kommune.
 
Et projekt i Vesthimmerland er beliggende i Halkær Ådal og forventes at afhjælpe oversvømmelseshændelser i både Vesthimmerlands- og Aalborg kommuner, herunder samtidig at forbedre miljøtilstanden på i alt ca. 7,9 km vandløb. Ådalsrestaureringen indgår som ét af flere projekter i Halkær Ådal.
 
Projekterne omfatter virkemidlet ”restaurering af hele ådale.” Virkemidlets formål er at holde på vandet (vandparkering) og på den måde reducere risikoen for oversvømmelser og samtidig forbedre vandløbets naturtilstand og øge biodiversitet.

Der blev ikke søgt om tilskud til projekter, hvor virkemidlet miniådale indgår.

ka