DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Visualisering af en del af Flodbyen Randers.
Foto: Randers Kommune / CF Møller Architects

Stor plan vedtaget:
Tre løsninger i én ny bydel ved Gudenå og Randers Fjord

Det største byudviklingsprojekt i Randers Kommunes historie samtænker boliger, trafik og klimasikring i en fælles løsning.
8. SEP 2020 9.20

RANDERS: Med 28 stemmer for og tre imod vedtog byrådet i Randers mandag en udviklingsplan for Flodbyen Randers, som ifølge kommunen er det største byudviklingsprojekt i kommunens historie.

Projektet går ud på at skabe en ny bydel i floddeltaet ved Gudenå og Randers Fjord med plads til 7.000-8.000 indbyggere, og samtidig vil det sikre Randers by mod fremtidige oversvømmelser og løse udfordringer med infrastrukturen.

En ny bro, Klimabroen, skal halvere trafikken på Randers Bro, som i dag bliver passeret af omkring 40.000 køretøjer i døgnet. Samtidig vil Klimabroen fungere som en del af beskyttelsen mod stormfloder, og en seks kilometer lang højvandsbeskyttelse kaldet Klimabåndet skal fungere som klimabeskyttelse og samtidig skabe attraktive by- og naturområder. 

Projektet er muligt, fordi Randers Havn flytter længere mod sydøst ved fjorden, så kommunen kan overtage havnearealerne midt i byen i takt med, at havnevirksomhedernes lejekontrakter udløber frem mod 2036.

Værd at lade sig inspirere af

Borgmester Torben Hansen (S) betegner vedtagelsen som en milepæl i realiseringen af et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i landet.

Hos Realdania kalder projektchef Mikkel Suell Henriques Klimabåndet en ny måde at gå til sagen, hvor naturen kommer tættere på byen samtidig med, at man får en robust håndtering i mange år frem af det stigende havvand.

- Jeg tror, at mange kommuner med lignende udfordringer med fordel kunne lade sig inspirere af "Klimabåndet", siger han.

Projektet er vedtaget efter flere års forundersøgelser i samarbejde med Realdania. Planen beskriver de overordnede principper for, hvordan det omkring 59 hektar store område skal blive til en attraktiv bydel.

40-50-årig tidshorisont

Planen er opdelt i etaper og ventes at række 40-50 år ud i fremtiden. I første omgang sættes der gang i planlægningsarbejdet, så de første aktiviteter kan gå i gang i 2022. En kvalitetshåndbog skal sætte en tydelig retning for de byggerier, naturområder, trafikløsninger og byrum, der skal etableres.

Kommunen forventer at investere op mod 700 mio. kr. i byggemodning, byrum, fællesarealer, cykel- og gangstier med mere over den samlede projektperiode. Udgifterne modsvares ifølge kommunen af indtægter fra salg af byggeretter.

Dog vil klimabroen koste omkring 500 mio. kr., som kommunen vil spare særskilt op til på anlægsbudgettet. Desuden håber man på medfinansiering fra staten.

 

Læs mere om projektet hos Randers Kommune.