DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job
Vordingborg meldt til politiet af Vejdirektoratet
Visualisering af reklamepylonen set fra Nyråd.
Foto: Vordingborg Kommune

Ignorerer påbud:
Vordingborg meldt til politiet af Vejdirektoratet

En 20 meter høj reklamesøjle ved en McDonald's er kendt ulovlig. Vordingborg vil have loven ændret og lader pylonen stå.

VORDINGBORG: Efter at have ignoreret et påbud om at skulle tildække en 20 meter høj reklamesøjle for Shell og McDonald's ved motorvejen, er Vordingborg nu blevet meldt til politiet af Vejdirektoratet, oplyser Folketidende

Tilbage i januar 2020 fik kommunen et påbud om senest 1. februar 2021 at fjerne eller tildække søjlen - en såkaldt pylon, der var blevet rejst i august 2019. Kommunen havde forventning om, at alt var på plads med den nye og lempeligere planlov, men Vejdirektoratet vurderede, at området ikke er bymæssigt bebygget og derimod omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod skiltning i det åbne land.

Nu hvor fristen er overskredet har kommunen med åbne øjne valgt ikke at efterkomme påbuddet - og er efterfølgende altså meldt til politiet.

Vil ikke straffes

Borgmester Mikael Smed (S) har i stedet skrevet til alle erhvervs- og miljøordførere i Folketinget og appellerer om hjælp til at udvikle erhvervsområder i stedet for at afvikle:

"Der er ingen logik i, at et område, der er udlagt til erhverv, skal være fuldt udbygget, før man kan få lov at sætte en pylon op. Skiltning er et afgørende led i at gøre byggegrundene attraktive for virksomhederne", lyder det i brevet, hvor Smed også finder det afgørende, at "vi kan tilbyde de samme muligheder for skiltning langs motorvejen og ikke straffes, fordi vi ikke fra start kan mønste den samme bebyggelsestæthed".

Også Guldborgsund Kommune har en tilsvarende sag med Vejdirektoratet om pyloner ved samme motorvej.