DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Job

Digekonflikt i Guldborgsund forsøges løst uden retssag

KORT NYT16. OKT 2020 10.04

GULDBORGSUND: En retssag, som Det Falsterske Digelag ville rejse mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Guldborgsund Kommune, er udsat på ubestemt tid. Nu forhandles der om en løsning til gavn for begge parter, oplyser kommunen.

Efter en generalforsamling i Det Falsterske Digelag i søndags, hvor meget af debatten gik med at drøfte for og imod cykling på diget samt digekronens tilstand, og hvor borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten) foreslog, at retssagen burde udsættes, er parterne blevet enige om, at retssagen udsættes på ubestemt tid.

Parterne har en fælles opfattelse af, at de penge, det koster at føre en retssag, kan bruges langt bedre i lokalområdet. Derfor vil alle kræfter blive sat ind på en løsning, der tager hensyn til beskyttelse af diget samt offentlighedens færdsel på diget.

ka