DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding fik regionens grave-plan halveret i presset område

Tidlig dialog mellem region og kommune før høringsperioden for råstofplanen begynder.
22. DEC 2020 13.00

SYDDANMARK / KOLDING: Region Syddanmarks forslag til Råstofplan 2020 er endnu ikke sendt i offentlig høring, men i et særligt presset graveområde - ved Almind og Viuf i Kolding Kommune - er det nu lykkedes kommunen at få halveret det oprindelige område, der er inde i billedet til gravning, fra 90 til 42 hektar.

De 42 hektar dækker både graveområder, der konkret er udpeget, samt interesseområder, der er potentielle graveområder, oplyser områdechef Trine Sommer Korsgaard til DK Nyt.

I årevis har den regionale råstofplan spærret for kommunens ønske om byudvikling i Almind-Viuf-området - og der har tilbage fra 2017 været politisk åbenhed i regionen for at indskrænke graveområdet, hvis kommunen stillede med en perspektivplan for udviklingen.

Og nu er der så en vis forståelse, hvor udnyttelsen af de store mængder grus og sten i området er afpasset med hensynet til beboelse, trafik, støj og altså byudvikling.

Der er dog ikke truffet nogen endelige beslutninger i forhold til forslaget, der også er drøftet indledende med repræsentanter fra de lokale borgerforeninger, understreger regionen.

Frist på tre år

- Jeg er meget tilfreds med, at vi efter god dialog med Kolding Kommune lander på et forslag, der justerer det areal, der er udlagt til interesseområdet i den gældende råstofplan. Hvis der skal graves, vil vi fortsat samarbejde om at finde den bedste løsning for at sikre trafiksikkerheden, siger formand for Miljøudvalget i regionen Jørn Lehmann Petersen (S).
 
Der vil i regionens forslag til Råstofplan 2020 være en forudsætning om, at indvindere har en frist på maksimalt tre år til at ansøge om gravetilladelse. Sker det ikke, vil regionen opgive råstofindvinding mellem Almind og Viuf. 

Trine Sommer Korsgaard oplyser, at en tilsvarende treårsfrist har været flettet ind i den gældende råstofplan i et enkelt mindre område - ved Rødekro. 

Forslaget til Råstofplan 2020 forventes at komme i høring i perioden 1. februar til 1. april under forudsætning af, at regionsrådet kan godkende forslaget. 

viuf