DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Økonomi
DK Stillinger
Tre private affaldsanlæg hyrer advokat: Vil ikke lukkes - og slet ikke af KL
Direktør Kim Haugaard understreger, at Hammel Fjernvarme ikke er blandt de mindst miljørigtige og mindst effektive.
Foto: Annelene Petersen, Ritzau Scanpix

Tre private affaldsanlæg hyrer advokat: Vil ikke lukkes - og slet ikke af KL

Ti affaldsforbrændinger er af KL udset til lukning. Tre af dem er forbrugerejede og er ikke med på præmisserne for den plan.

Tre af de ti forbrændingsanlæg, der af klimaårsager er udset til lukning senest 2030, er private, forbrugerejede værker: Hammel Fjernvarme, Aars Fjernvarme og Sønderborg Kraftvarme. De syv andre på lukkelisten er kommunale.

Værket i Hammel anfægter, om regeringen i det hele taget har ret til at lukke private forbrændingsanlæg, skriver direktør Kim Haugaard til forbrugerne under overskriften Hammel Fjernvarme lukker ikke. Sammen med de fire øvrige private forbrændingsanlæg - hvoraf altså tre lige nu er på lukkelisten - har de fra Hammel hyret advokatfirmaet Horten til at forsvare deres sag.

Planen fra KL går ud på at reducere den danske forbrændingskapacitet med 30 pct. ved senest i 2030 at lukke de mindst miljøvenlige og mindst effektive - samtidig med at der er skelet til en fremtidig fordeling af det affald, der fortsat vil skulle brændes af.

Fra Hammel skriver direktør Niels Haugaard, at "KL har lavet en foreløbig ”dødsliste” ud fra de mindst effektive anlæg og dem, der er miljømæssigt dårligst. Hammel Fjernvarme er ikke med i denne gruppe".

Haugaard peger på, at Hammel Fjernvarme allerede etablerede røggaskondensering, hvor energien i affaldet udnyttes bedre, tilbage i 2006, mindst ti år før mange andre anlæg.

KL er inhabil

Et andet af de ti på "dødslisten" er Aars Fjernvarme, og ifølge Nordjyske er det helt forkert at være havnet der. Svend Andersen, der er formand for værket med omkring 5.500 forbrugere, kritiserer også, at det overhovedet var KL, som lavede anbefalingen til Energistyrelsen:

- KL har en masse oplysninger fra de kommunale værker, mens vi fem private ikke har kunnet medvirke med oplysninger, fordi vi opererer i en konkurrencesituation. Gav vi KL disse informationer, ville vores konkurrenter få adgang til dem.

I Sønderborg Kraftvarme er der også stor forundring, skriver JydskeVestkysten.

- KL er inhabil, når det gælder lukning af private kraftvarmeværker, siger direktør Erik Wolff, der nøje vil følge den politiske drøftelse mellem staten og kommuner frem mod sommeren 2021.

Drøftelserne skal konsolidere planen og finde en model for fordeling af affald i hele landet.

18 af de 23 danske fjernvarmeværker med affaldsforbrænding er kommunale værker, mens fem er private, forbrugerejede selskaber. Udover de tre på lukkelisten gælder det Horsens Fjernvarme og Thisted Varmeforsynng.

Planen fra KL peger på, at der i 2030 samlet kan opnås en klimaeffekt på 0,5 millioner ton CO2 og en økonomisk effektiviseringsgevinst på samlet 600 mio. kr.